Meest gestelde vragen.

Wat is kindercoaching precies?

Kindercoaching is het begeleiden van kinderen waarbij de hulpvraag van het kind centraal staat. Ik ga samen met je kind op zoek naar oplossingen. De gezinssituatie, de omgeving en de geschiedenis van je kind worden hierin meegenomen. Het hele proces is gericht op aanpassingen van de huidige situatie, zodat je kind zich weer verder kan ontwikkelen op mentaal, emotioneel en fysiek vlak. Jij, als ouder krijgt zo nodig ook praktische tips en adviezen mee waarmee jij de belevingswereld van jouw kind beter gaat begrijpen en jouw kind kan helpen.

Vanaf welke leeftijd kunnen kinderen terecht?

Ik werk met kinderen van 6 t/m 12 jaar. Maar iets jonger of ouder is natuurlijk ook mogelijk. Bij hulpvragen over jongere kinderen van bijvoorbeeld 4 of 5 jaar oud, werk ik bij voorkeur met jullie als ouders. Door samen te werken aan de gezins- en omgevingsfactoren zijn veel problemen te verhelpen of te voorkomen.

Vindt de coaching plaats onder of buiten schooltijd?

Kindercoaching kan zowel onder of buiten schooltijd plaatsvinden. De ervaring leert dat scholen graag willen meewerken aan coaching onder schooltijd. Regel dit wel altijd zelf met school.

Mijn kind heeft dyslexie, helpt beelddenk training?

Veel kinderen met dyslexie zijn ook beelddenkers, dus het zal je kind veel handvatten geven om met zijn/haar dyslexie om te gaan.

Krijg ik te horen wat je met mijn kind bespreekt?

Omdat vertrouwen tussen mij en je kind erg belangrijk is laat ik het over aan het kind wat het wil delen. Ik of je kind zal in hoofdlijnen wel vertellen wat we hebben gedaan, maar details vermeld ik dan niet. In zo’n geval wordt jij als ouder op een ander moment of via mail op de hoogte gehouden. Het komt vaak voor dat het ontdekte bij je kind nog even moet indalen, waardoor ze er later wel op terugkomen en er meer over vertellen.

Wat ga je doen met ons kind?

Ik overleg met je kind over zijn of haar hulpvraag. Dit is bepalend voor de methodes en technieken die ik ga inzetten (in gesprek via bepaalde spelvormen, verhalen en creatieve opdrachten, etc. Hierbij kun je denken aan tekenen of knutselen, bewegings- en ontspanningsoefeningen, etc). Bij het ophalen kan er altijd even gesproken worden over wat we gedaan hebben. Alle werkjes gaan ook mee naar huis.

Hoe lang duurt het traject en de sessies.

Elke sessie duurt een uur. Het totale coachingstraject is kortdurend, meestal zijn er 6 tot 8 sessies nodig om je kind weer op de rit te krijgen. Dit gaat altijd in samenspraak met jouw als ouder.

Afspraak afzeggen.

Ben je verhinderd? Dit kan gebeuren. Graag minimaal 24 uur van tevoren afmelden, zodat we de afspraak nog kunnen verplaatsen. Wordt de afspraak niet afgezegd of komt er niemand opdagen dan breng ik de volledige sessie in rekening.

Wordt kindercoaching vergoed?

Helaas wordt kindercoaching niet vergoed door de zorgverzekeraar. Wel is er een mogelijkheid om dit via de belasting op te voeren als bijzondere kosten. In een bijzonder geval kun je via jouw gemeente een PGB aanvragen. Neem voor meer informatie hierover contact op met de gemeente.

Mijn kind heeft een Persoons Gebonden Budget, kan daar de kindercoaching uit vergoed worden?

Ja, als het kind een Persoons- of Leerling Gebonden Budget heeft kan de begeleiding hieruit worden betaald. Neem voor meer informatie hierover contact op met de gemeente.

*Aan bovenstaande antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend.