Herken je dit? Blijf er niet te lang mee lopen!

Bel of mail mij, dan kunnen we samen kijken hoe ik je kan helpen.

Bel: 06-44353670

Mail: info@kbsamenvooruit.nl

Of klik hier om contact op te nemen!

Sociaal vaardig en weerbaar

img

Wat is weerbaarheid? En hoe weet je of je kind weerbaar is?

Belangrijke vragen voor iedere ouder, want naast het leren van dingen als lezen en schrijven, de straat veilig oversteken en uitrekenen hoeveel wisselgeld iemand krijgt, is het ook belangrijk om weerbaar en assertief te zijn om jezelf staande kunnen houden in onze maatschappij; op school, op werk en op straat.

Een gebrek aan weerbaarheid of assertiviteit is geen psychische stoornis. We worden allemaal niet weerbaar geboren. Weerbaarheid is dus een proces dat door iedereen van jongs af aan geleerd kan worden, en iedereen kan het leren.

Met weerbaarheid wordt een kind mee bedoeld die assertief is, op de juiste manier kan opkomen voor zichzelf, zelfvertrouwen heeft en geen moeite heeft om zijn of haar grens aan te geven. Als je je kind hierin herkent, dan is verder lezen overbodig ­čśŐ.

Maar helaas kunnen niet alle kinderen dat even goed. Sommige kinderen hebben hier zelfs veel moeite mee. Ze weten niet hoe ze dat moeten doen of doen dit op een onhandige manier. Deze kinderen worden vaak niet-weerbaar genoemd. En een niet-weerbaar kind heeft een grote kans om gepest te worden.

img

Merkt u dat uw kind:

 • Moeite heeft met het contact met andere kinderen?
 • Steeds vastloopt en geen grip krijgt op sociale situaties?
 • Angstig en teruggetrokken of juist heel fel reageert op andere kinderen?
 • Zich makkelijk aanpast aan andere kinderen om er maar bij te horen?
 • Niet voor zichzelf op durft te komen?
 • Geen hulp durft te vragen?
 • Gepest wordt?

Herken je dit in je kind en wil je er iets aan doen!

Dan kan Training Rotsvast Vooruit! helpen.

Met mijn jarenlange ervaring als kindercoach en beelddenk-coach heb ik een Sociale Weerbaarheidstraining ontwikkeld, te weten Training Rotsvast Vooruit! om speciaal deze kinderen te kunnen helpen. Met deze Sociale weerbaarheidstraining worden kinderen in een klein, veilig groepje zich bewust gemaakt van hun gedrag en wat dat gedrag met de ander doet. Hierdoor kunnen sociale problemen verminderen of zelfs voorkomen worden.

Deze training kan ook individueel gevolgd worden. Neem gerust contact op voor de mogelijkheden.

img

De training Rotsvast Vooruit onderscheidt zich van andere Sociale weerbaarheidstrainingen, omdat ik me hiermee niet alleen richt op het gedragsmatige aspect, maar ook op de onderliggende gevoelens en gedachten, die het gedrag sturen. Het probleemoplossend vermogen van kinderen wordt hierbij ingezet. Het thema pesten en het leren omgaan met conflicten zijn onderdeel van de training.

Wat leert je kind tijdens de weerbaarheidstraining: Rotsvast Vooruit!

Deze training heeft als doel de kinderen te helpen om hun eigen sociale vaardigheden te verbeteren en ze tools te geven daar goed mee om te gaan. Om deze doelen te bereiken wordt in de training gewerkt aan;

 • Bewustwording: De kinderen leren dat ze verschillende emoties hebben en dat die te herkennen zijn in hun lijf (lichaamsseintjes). Emotie drukt zich immers uit in spierspanning. Welke uitingen van (spier)spanning ervaar ik waar en bij welke emotie? Kinderen leren beseffen dat dit effect heeft op hun gedrag en het gedrag van anderen.
 • Ervaringsleren: Nadat de kinderen zich hier meer bewust van zijn, is het belangrijk om met deze ervaringen te oefenen, afgewisseld met reflectiemomenten waarin ze nadenken over wat er in ons lichaam gebeurt tijdens een oefening en waarom. Gronden en balans vinden. Wat drijft ons gedrag? En hoe kunnen we die veranderen? (RET).
 • Toepassen: Daarna is proberen, oefenen, reflecteren, aanpassen en toepassen belangrijk. Hoe kun je het beste omgaan met moeilijke situaties? De durf om te doen leer je door veel te oefenen met lichaamstaal en non-verbale signalen en dat gebeurd in deze training. Er wordt aandacht besteed aan het voelen, respecteren, stellen en verdedigen van je eigen grenzen en aan het aanvoelen en respecteren van grenzen van anderen. (confrontatie)
 • Reflecteren en evalueren: Maar niet alleen tijdens de laatste bijeenkomst van de weerbaarheidstraining gaan we reflecteren en evalueren hoe het gegaan is, maar dit doen we aan het eind van alle bijeenkomsten. De kinderen moeten steeds een (K)eitje bedenken over zichzelf. Wat hebben ze goed gedaan vandaag? Waar zijn ze trots op dat ze het gedaan hebben? Wat hebben ze geleerd? Waarin zijn ze gegroeid?

Je hebt 3 soorten weerbaarheid:

 • De motorische weerbaarheid heeft te maken met fysieke zelfbescherming, het bewustzijn van je lijf, het richten en inzetten van je energie door fysieke technieken. Hierbij gaat net niet alleen om jezelf fysiek kunnen verweren, maar ook om je lichaamshouding, wat straal je uit naar de ander? Fysieke weerbaarheid vergroot het lichaamsbewustzijn en helpt bij het voelen van zelfvertrouwen.

 • De emotionele weerbaarheid heeft te maken met dat je de baas bent over je eigen emoties en deze weet te reguleren. Het uiten van gevoelens is erg belangrijk. Het op tijd herkennen en erkennen van je emoties en de juiste emotie koppelen aan een gebeurtenis bepaald hoe stabiel of veilig iemand zich voelt. Net als dat je weet om te gaan met negatieve emoties en weer op te krabbelen na deze ervaringen.

 • De sociale weerbaarheid heeft in eerste instantie te maken met sociale vaardigheden die je kunt inzetten. Hierbij moet je denken aan het kunnen inleven in een ander en het afstemmen van je communicatie op de ander. Zowel verbaal als non-verbaal. Het gaat er hierbij ook om dat je niet alleen rekening houdt met de gevoelens van anderen, maar vooral hoe je deze sociale weerbaarheid kunt inzetten, zodat anderen niet over jouw grenzen heen gaan. Sociale weerbaarheid is gerelateerd aan het zelfbeeld dat iemand heeft; wie zich weerloos voelt, straalt dat uit en wordt zo doelwit van grappen en plagerijen.

img

Alle vormen van weerbaarheid zijn de bouwstenen voor de mentale weerbaarheid. Alle gebieden zijn immers met elkaar verbonden. Het vergrootte zelfbewustzijn zorgt onder andere voor een positief zelfbeeld, doorzettingsvermogen, wilskracht, focus, maar ook het positief kunnen denken. Je bent zelfverzekerd wat de basis is voor het kunnen vinden van de juiste balans tussen teruggetrokken/passief en agressief/impulsief gedrag.

Praktische zaken:

 • Deze training is geschikt voor kinderen van 9 tot 12 jaar

 • De training bestaat uit 9 bijeenkomsten van 90 minuten. Kinderen krijgen een werkmap, die wekelijks wordt aangevuld met een samenvatting van het geleerde uit de bijeenkomst, de (K)eitjes en de huiswerkopdrachten. Ouders worden via de samenvatting op de hoogte gehouden met wat er gedaan is en waar aandacht aan besteed is om thuis verder te kunnen oefenen

 • De groepsgrootte is 4 tot 8 kinderen per groep De groepstraining gaat door bij minimaal 3 aanmeldingen Deze training kan ook individueel gevolgd worden. Neem gerust contact op voor de mogelijkheden.

 • Kosten: op aanvraag

 • De groepstraining gaat door bij minimaal 3 aanmeldingen

 • Aanmelden kan via het contactformulier of bel: 06-44353670

Deze training kan ook individueel gevolgd worden. Neem gerust contact op voor de mogelijkheden.

Indien u geïnteresseerd bent om uw kind aan deze training te laten deelnemen, kunt u hem/haar aanmelden via onderstaande knop.

Mochten er meer kinderen zijn afkomstig van dezelfde school die deze training zouden kunnen gebruiken, dan kan de optie om de training op school te laten plaatsvinden besproken worden.

Deze training kan ook individueel gevolgd worden. Neem gerust contact op voor de mogelijkheden.

Voor alle vragen en overige informatie kunt u altijd mailen naar info@kbsamenvooruit.nl of bellen naar telefoonnummer 06-44353670