Een coachingstraject is kortdurend en afhankelijk van de hulpvraag zijn er meestal zo'n 6 sessies nodig om je kind op de goede weg te helpen.

  • Als eerste is er het informatie-gesprek. Dit is een vrijblijvend en gratis gesprek, waarin je aangeeft waarbij je hulp wilt voor je kind. Als ik denk dat ik je kind kan helpen, kunnen we gelijk een afspraak maken voor een intakegesprek. Dit gesprek kan ook telefonisch of via mail verlopen.

  • Daarna volgt het Intakegesprek. Dit gesprek zal meestal zonder jouw kind plaatsvinden. Je krijgt uitgebreid de tijd om aan te geven waar je als ouder(s) tegenaan loopt en waarbij je hulp wilt voor je kind. Je vragen, ervaringen, wensen en verwachtingen worden uitgebreid besproken. Indien nodig of gewenst kan ik hierbij het spel "Aangenaam Kennismaken" inzetten. Het spel zet jou als ouder aan het denken over jezelf, de situatie of de zorg en de wensen of verlangens voor jouw kind. Naar aanleiding van het gesprek stel ik een coachingstraject op maat op. Afhankelijk van de hulpvraag kan een traject bestaan uit zes sessies, maar meer of minder is ook mogelijk.

  • Hierna ga ik met je kind aan de slag. Elke coachingssessie duurt een uur. Als eerste ga ik met je kind zijn hulpvraag bespreken. Als zijn hulpvraag verschilt met die van jou, ga ik eerst met de hulpvraag van je kind aan de slag. Heeft je kind zijn doel bereikt, dan bespreken we of de hulpvraag van jou als ouder nog van toepassing is. Belangrijk is wel dat jij als ouder en de omgeving je kind ondersteunen en helpen.

  • Afronding vindt meestal plaats 2 of 3 weken nadat het traject is beĆ«indigd en als duidelijk is dat je kind zelf verder kan. Tijdens het afrondingsgesprek evalueren we samen hoe alles verlopen is met jouw kind. Hierin delen we de ervaringen en de eventueel gewenste verdere begeleiding van je kind. Daarnaast is er de mogelijkheid om eventuele vragen te stellen en/of opmerkingen te maken.

Qua locatie kom ik naar jou thuis, maar indien gewenst kan dit ook bij mij thuis.